Medlem af Hylke Borgerforening

Borgerforeningen står for drift og vedligeholdelse af Hylke Forsamlingshus. Derudover står Borgerforeningen for diverse arrangementer i årets løb for at samle Hylke-borgerne – for eksempel afholdes hvert år Fastelavns- og Julefest for byens børn med forældre og/eller bedsteforældre

Børneudvalget afholder diverse arrangementer for børn hen over året. Følg med på www.hylkeinfo.dk, Facebook-gruppen ”Landsbyen Hylke”, opslag Hos Købmanden eller i vores aktivitetskalender, som opdateres dagligt

For at forsamlingshuset skal være et godt aktiv for Hylke, skal vi alle være medlemmer og bakke op om Borgerforeningen

Hvert år i februar måned omdeles girokort til medlemmerne. Vil du gerne være medlem og har du ikke noget girokort, kan du udfylde kontaktformularen – husk navn, adresse og telefonnummer – og vi kontakter dig

Kontingentet betales hvert år i februar via netbank, kontant til et bestyrelsesmedlem, Hos Købmanden eller via MobilePay til 90336 (skriv adressen i beskedfeltet)

Kontingentsatserne er:

Familier og foreninger kr. 200,00 pr. år
Enlige kr. 100,00 pr. år

Vi håber, du vil være medlem og derved støtte op om Hylke Forsamlingshus og samtidig få en fordel, når du skal leje forsamlingshuset

For at kunne leje forsamlingshuset til medlemspris, skal du have betalt kontingent til Borgerforeningen senest den 1. juli det foregående år

Salleje for hele forsamlingshuset er kr. 2.100 for ikke medlemmer og kr. 1.500 for medlemmer, medens salleje for den lille sal er kr. 1.400 for ikke medlemmer og kr. 900 for medlemmer

Skal du holde ungdomsfest for dine børn, anbefaler vi, at du læser afsnittet om Ungdomsfester under fanen “Lej Hylke Forsamlingshus”. På grund af ekstra timers rengøring efter ungdomsfester, skal du betale kr. 1.000 udover medlemsprisen

Se i øvrigt vores regler og andre nyttige oplysninger under fanerne i venstre side