Medlem af Hylke Borgerforening

Hylke Borgerforening står for drift og vedligeholdelse af Hylke Forsamlingshus. Derudover står Hylke Borgerforening for diverse arrangementer i årets løb for at samle Hylke-borgerne – for eksempel afholdes hvert år Fastelavns- og Julefest for byens børn med forældre og/eller bedsteforældre

Børneudvalget afholder diverse arrangementer for børn hen over året. Følg med på www.hylkeinfo.dk, Facebook-gruppen ”Landsbyen Hylke”, opslag Hos Købmanden eller i vores aktivitetskalender, som opdateres dagligt

For at forsamlingshuset skal være et godt aktiv for Hylke, skal vi alle være medlemmer og bakke op om Hylke Borgerforening

Hvert år i februar måned omdeles girokort til medlemmerne. Vil du gerne være medlem og har du ikke noget girokort, kan du udfylde kontaktformularen – husk navn, adresse og telefonnummer – og vi kontakter dig

Kontingentet betales hvert år i februar via netbank, kontant til et bestyrelsesmedlem, Hos Købmanden eller via MobilePay til 90336 (skriv adressen i beskedfeltet)

Kontingentsatserne er:

Familier og foreninger kr. 200,00 pr. år
Enlige kr. 100,00 pr. år

Vi håber, du vil være medlem og derved støtte op om Hylke Forsamlingshus og samtidig få en fordel, når du skal leje forsamlingshuset

For at kunne leje forsamlingshuset til medlemspris, skal du have betalt kontingent til Hylke Borgerforening senest den 1. juli det foregående år. Det er datoen for lejeaftalens oprettelse, der afgør prisen

Salleje for hele forsamlingshuset er kr. 2.100 for ikke medlemmer og kr. 1.500 for medlemmer, medens salleje for den lille sal er kr. 1.400 for ikke medlemmer og kr. 900 for medlemmer

Hylke Forsamlingshus har lukket ned for ungdomsfester. Har du planer om at holde studenter- eller fødselsdagsfest for dine børn, kan du som medlem af Hylke Borgerforening indgå en særlig aftale med udlejer

Se i øvrigt vores regler og andre nyttige oplysninger under fanerne i venstre side